Våra ambitioner är större än att “bara” bygga hus. Vi inser att vår verksamhet ingår i en större helhet, där människa, miljö och material måste samspela. Vi bygger med hänsyn till miljön. Vi använder endast material som inte är tveksamma ur hälsosynpunkt för människa. I vårt arbete tar vi inte bara ansvar för beställaren utan också för omgivningen och för kommande generationer.

Därför gillar vi uppdragsgivare som har stora visioner och förväntningar, uppdragsgivare som är medvetna om att deras hus är en länk i en helhet. För oss består helheten av flera komponenter:

Estetik. Varje bygd har sin byggnadsstil. Varje typ av hus har sin karaktär. Vi ser det som vårt ansvar att välja material och utförande, som ansluter till både bygd och hustyp.

Kvalité. Rätt dimensioner, rätt material från början. Att bygga med kvalité är att bygga med ekonomi.

Ekologi. Många vill värna om vår jord, men hur gör man det när man beställer ett hus? Vi har byggt miljövänliga hus i snart 15 år, med alltfler miljövänliga byggmaterial. Inom vår företagsgrupp har vi bl a generalagenturen för ett av marknadens mest miljövänliga isoleringsmaterial - Thermofloc.

Ekonomi. Ett välbyggt hus bjuder inte på överraskningar i framtiden. Ett välisolerat hus bjuder användaren på en bättre ekonomi.

Etik. Vi tar ansvar för vår personal. Arbetarskydd och utrustning är i enlighet med lagstiftningen och vi tycker det är självklart att duktiga människor ska ha rätt betalt.

Därför vill vi gärna ha medvetna uppdragsgivare, som ser längre än till lägsta pris och vackraste löften.  Dra dig inte för att ta en kontakt, så får vi resonera om dina visioner!

ÄngmoBygg är medlemmar i Sveriges Byggindustrier,
Svenskt Näringsliv och Hållbart byggande Syd.